Rätt terapeut för dig

Ahum matchar dig med legitimerade psykologer och psykoterapeuter

Skickar du en vän med brutet ben till ögonläkaren?

När du behöver hjälp med en fysisk skada är det självklart att du får träffa en specialist på just det området. Så vill vi att det ska fungera också inom psykologin. På Ahum finns enbart legitimerade psykologer och psykoterapeuter och vårt unika matchningssystem hjälper dig att hitta den terapeut som är bäst lämpad för dig.

Är du psykolog eller psykoterapeut?

Vi söker efter nya psykologer och psykoterapeuter som vill ansluta sig till vår tjänst.


Psykolog? Psykoterapeut?

En legitimerad psykolog har genomgått en fem år lång universitetsutbildning följd av ett års praktik under handledning. Psykologen får under sin utbildning en bred kunskapsbas att stå på och kan efter utbildningen specialisera sig inom olika områden. En legitimerad psykoterapeut är i grunden psykolog, läkare, socionom eller annan liknande yrkesgrupp med grundläggande psykoterapiutbildning. Därutöver har psykoterapeuten genomgått en tre år lång påbyggnadsutbildning inom psykoterapi, själv gått i terapi och har minst två års relevant yrkeserfarenhet.

Säkerhet & integritet

Ahum följer givetvis både datalagen och patientsäkerhetslagen. Vi har dessutom rigorösa säkerhetsrutiner så att du kan känna dig trygg. För oss är integritet och säkerhet av yttersta prioritet.

Are you a psychologist or psychotherapist? Register your interest and keep you updated

Laddar...